ทำไมต้องเรียนภูมิศาสตร์

1.เข้าใจโลกใบนี้: ภูมิศาสตร์ช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับโลกและสภาพแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่ ตั้งแต่ลักษณะของภูมิประเทศ ถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่

2.การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน: ความเข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทาง, เลือกสถานที่ท่องเที่ยว, และทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของประชากรและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                     

3.เตรียมตัวสำหรับอาชีพ: การศึกษาภูมิศาสตร์เปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น นักแผนที่, นักเรียนที่ดิน, นักวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ที่มีนวัตกรรม ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                     

4.การเพิ่มพูนความรู้: ภูมิศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมากมาย การศึกษาภูมิศาสตร์ช่วยเสริมสร้างการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      ดังนั้น การศึกษาภูมิศาสตร์มีความสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกใบนี้อย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันและอาชีพของคุณในอนาคต